Våre selskaper

Stretch Public

Vi skaper endring som løser deres problemer.

Våre kunder i den offentlige sektor står overfor utfordringer som krever endring!

Utfordringene er blant annet kompetanseoverføring, informasjon til rett tid, i riktig format, til rett mottaker – og effektivitet. Kundene jobber kontinuerlig med å finne måter for mer effektiv økonomisk styring.

I kundenes endrings- og utviklingsarbeid kommer krav og behov fra drifts-, økonomi- og styringsfunksjoner. Utvikling og endring skjer nær den daglige driften, med fokus på kontinuerlig forbedring. I oppgavene våre har vi ofte finansdirektør som kunde.

Oppdragene vi utfører har som mål å skape bedre struktur og enklere verktøy for økonomisk planlegging og overvåking. Effekten er:

  • Bedre beslutningsgrunnlag for styring og utvikling
  • Bedre ressursutnyttelse – både tid og penger
  • Bedre bruk av IT-systemfunksjonalitet

Teamet vårt i dag består av:

  • Forretningsutvikler med kompetanse innen endringsledelse, prosjektledelse og styringsledelse.
  • Systemspesialister med kompetanse innen blant annet Unit4 Business World (UBW / Agresso).
  • Forretningsspesialister med kompetanse innen økonomistyring, regnskap og kontrollprosesser.