Våre selskaper

Stretch Care

Med helsepersonells beste i fokus.

Dette er ikke bare et generelt ønske, men en uttalt ambisjon fra den svenske regjeringen: i 2025 vil vi være verdensledende på e-helse. For å komme dit er det viktigste av alt å gi deg som jobber i helsevesenet de rette forholdene, slik at du kan jobbe med det du elsker – ta vare på pasientene.

For å lette omsorgens hverdag, kreves det ekte forståelse. Bare de som vet hvilke utfordringer en stressende arbeidsdag kan gi, kan utvikle verktøy som hjelper. Derfor jobber vi i Stretch Care alltid i tett samarbeid med ansatte i sykehus, landsting, kommuner og helsestasjoner. Sammen utvikler vi fleksible, digitale løsninger for moderne helsevesen. Og vi er drevet av en enkelt overbevisning: Å gi deg som jobber i helsevesenet en enklere hverdag.

Våre løsninger er pasientsikre, kostnadseffektive og brukervennlige. Vi vet hvor tungvint og lite effektivt de gamle IT-systemene føles, og vi drives av en lidenskap for å modernisere omsorg og tilrettelegge for ansatte. Vi vil ganske enkelt bygge verdens beste helsevesen.

Sammen med helsepersonellet vokser produkter som Pulstavlan, Blue-appen, Mine planer og Medisiner-appen. Løsningene er godt designet og enkle å bruke, mens de administrerer komplekse prosesser og støtter de høyeste nivåene av sikkerhet for å sikre sikker og pålitelig pleie.

Produktene kommer til nytte i hvert møte, hver dag. Inne på sykehusene, på avdelingene, på legevakten. For leger, sykepleiere og kuratorer. Hos kommunen, innen poliklinikkene og på helsestasjoner. Og i forlengelse av dette, også for pasientene. Når helsepersonellet unngår kompliserte administrasjonsprosesser og kompliserte datasystemer, frigjøres mer tid til pasientene.