Våre selskaper

Stretch Addera

Få frem kraften i deres team

Strecth Addera er Atlassian Enterprise Platinum Partner og leverer løsninger til det skandinaviske markedet. Vi etterstreber å være Skandinavias ledende Atlassian ekspert. Vårt mål er å få frem kraften i deres team.

Vi gjør ikke alt hos alle. Vi fokuserer på det vi kan og virkelig brenner for – Atlassian.

Vi sørger for at Jira, Confluence, Bitbucket og Bamboo fungerer optimalt for å støtte dere i deres arbeid, slik at dere kan fokusere på verdiskapning.

Vi ser styrken i å levere som ett sterkt lag – for at dere skal få maksimal verdi og nytte av Atlassians unike verktøy. Alle våre konsulenter har bred og dyp kunnskap i hele Atlassians suite.  Fra oss får dere støtte og hjelp når dere behøver det med rett kompetanse.

Våre tjenester og løsninger