Om Stretch

I samhandling skapes reelle endringer

Vi er Stretch Group

Endring starter hos individet. Dersom endring skal gi en gjennomgripende effekt, er det behov for at flere mennesker både er med å drive prosessen og sikre at det går i riktig retning.

Alle velfungerende grupper er sammensatt av mennesker med ulik kompetanse som har et felles mål om å samarbeide og lykkes, men ulikheter kan være en utfordring. Det eksisterer forskning og tester som understøtter dette. Overraskende nok, er det ofte konformitet og konsensus som får dominere. Vår tilnærming for å sikre at vi ikke ender der ble å bygge opp en gruppe av selvstendige og markedsorienterte selskap – Stretch Group

Vi muliggjør vekst

Bakgrunnen for Stretch Group er å tilby en plattform som muliggjør vekst både på det personlige plan og kommersielt. Derfor har vi valgt å vokse som en gruppe selskaper, snarere enn et enkelt selskap. Vi tror det gir bedre vekstmuligheter både for våre kunder og vår egen utvikling. Vår drivkraft er at vi tror på menneskers evne og vilje til å forbedre verden.

Det snakkes mye om varighet. For oss betyr det å ikke forbruke mer enn vi gir tilbake. Ofte brukes dette bildet for å forklare hvordan man ikke skal manipulere det økologiske kretsløpet. Vi tror varighet også gjelder for næringsliv. Det innebærer å gi tilbake mer, av innsats for våre oppdragsgivere og ved at selskapene i vår gruppe får hjelp til å vokse sammen.

Nysgjerrig, omtanke og resultat

Stretch ble grunnlagt i 2002 og har siden dette hatt sterk organisk vekst. I dag er vi en hel gruppe bestående av 11 selskaper i Skandinavia med kontor i Stockholm, Gøteborg, Malmø, Karstad, Vaksjø, København og Oslo. Moderselskapet Stretch AB er hovedeier i alle selskaper og har sitt kontor i Stockholm.

Alle selskaper er selvstendige med ambisjon om å være ledende på sitt marked. Vi vokser kontinuerlig og organisk, dels gjennom utvikling av vårt nåværende tilbud og dels gjennom å skape nye selskaper og tjenester.

Vår ambisjon er å forbedre verden og være en del av et mangfold av kompetanse i vår bransje.

Våre kjerneverdier nysgjerrig, omtanke og resultat kjennetegner hele gruppen.